Instalace MySQL databáze pro použití s ERA 6

Autor: | Poslední úprava: 19.02.2015 11:40:49

MySQL představuje v porovnání s Microsoft SQL Express, který standardně obsahuje instalátor ERA, výrazně lehčí variantu databáze s rozumným výkonem. Instalace je jednoduchá a časově nenáročná. Pokud chcete nainstalovat ERA server s použitím této databáze, postupujte podle níže uvedených kroků:

» Nainstalujte MySQL databázi

» Upravte konfiguraci databáze

Instalace MySQL databáze

číslo

Stáhněte si aplikaci MySQL Community Server (GPL) ze stránek výrobce ve formě .msi instalátoru.

číslo

Stažený soubor spusťte a odsouhlaste licenční ujednání. V dalším kroku zvolte typ instalace Custom (vlastní).

Instalace MySQL

číslo

Z pravé části vyberte jen následující komponenty:

  • MySQL Server – vlastní databázová aplikace,
  • MySQL Workbench – grafické prostředí pro správu databáze (volitelné),
  • Connector/ODBC – konektor, který ERA využívá pro připojení k databázi.

Instalace MySQL

číslo

Vyčkejte na dokončení instalace zvolených komponent a pokračujte konfigurací MySQL serveru. Jako Server Configuration Type zvolte Server Machine. Další hodnoty není nutné standardně měnit.

Instalace MySQL

číslo

Nastavte heslo pro účet ROOT, který slouží pro správu databází. Toto heslo si zapamatujte, budete ho potřebovat později při instalaci ERA.

Instalace MySQL

číslo

V dalším dialogu ponechte standardní hodnoty – MySQL Server bude automaticky startovat jako služba. Pokračujte dále, proběhne konfigurace služby podle nastavených parametrů:

Instalace MySQL

číslo

Na konci instalátoru nechte aktivní možnost Start MySQL Workbench after Setup pro spuštění aplikace pro správu databáze. Po instalaci je totiž ještě nutné nastavit parametr určující velikost bloku dat, který můžeme do databáze zapsat.

Instalace MySQL

nahoru


Konfigurace databáze

číslo

V aplikaci MySQL Workbench klikněte na úvodní obrazovce na lokální instanci MySQL (Local instance MySQL):

Konfigurace MySQL

číslo

V konzoli zvolte vlevo Options File, poté vpravo záložku Networking a v poli max_allowed_packet změňte hodnotu na 33M. Dále na záložce InnoDB zvyšte hodnotu innodb_log_file_size alespoň na 200M.
Provedené změny potvrďte a aplikujte.

Konfigurace MySQL

Konfigurace MySQL

Upozornění

Poznámka:
Změnu parametru max_allowed_packet a innodb_log_file_size můžete provést také přímo úpravou konfiguračního souboru my.ini. ve složce C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server X.X\my.ini.

číslo

Nezapomeňte provést restart služby MySQL serveru. To můžete provést v MySQL Workbench v části Startup / Shutdown nebo standardně v konzoli služeb systému Windows (services.msc).

Nyní můžete nainstalovat ERA a během instalace definovat připojení k MySQL serveru.

nahoru

Štítky: chyba big blocks data, instalace mysql