ERA 6 – Architektura systému

Autor: | Poslední úprava: 16.01.2015 11:36:57

ESET Remote Administrator 6 (ERA 6) byl vydán 25.2.2015 jako nástupce produktu pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET. Jde o zcela novou generaci nástroje, který reflektuje současné trendy ve vzdáleném ovládání klientských stanic. Současně s ERA 6 byla vydána také nová generace produktů pro zabezpečení firemních počítačů, serverů a mobilních zařízení: ESET Endpoint Security 6, ESET Endpoint Antivirus 6, ESET File Security pro Microsoft Windows Server a ESET Endpoint Security pro Android.

Jaké novinky přináší ERA 6?

Ve srovnání s předchozí generací, přináší ERA 6 zcela novou architekturu. ESET Remote Administrator Server (ERAS) však stále zůstává centrálním komunikačním bodem pro klientské počítače. ERA 6 nyní obsahuje několik nových komponent, které umožňují nasazení produktů ESET do různého síťového prostředí přesně podle vašich potřeb. Pro podrobné informace o jednotlivých komponentách se podívejte do uživatelské příručky.

ERA 6 je kompletně přeložen do českého jazyka. ERA server je možné nainstalovat také na Linux, případně do virtuálního prostředí nasadit hotové řešení v podobě virtualní appliance.

ESET Licence Administrator

Firemní produkty musí být před používáním aktivovány - to není nic nového. Nové produkty pro firemní segment však používají nový formát licencí. ESET Licence Administrátor je webový portál, který umožňuje kompletní správu firemních licencí, převod původních licenčních údajů (uživatelské jméno a heslo) na nové licenční klíče, které používá ERA 6 a přidělování oprávnění k vybraným licencím podřízeným správcům. Ti se nyní označují jako Bezpečnostní administrátor. S licenčním portálem přímo spolupracuje ERA 6 a veškeré informace si z něho automaticky načítá. Používání portálu je volitelné. Další informace najdete v uživatelské příručce licečního portálu.

Přehled nejdůležitějších komponent:

Nová serverová a Proxy architektura

Nová architektura reflektuje jak potřeby velkých, tak malých organizací. Proxy komponenta umožňuje komunikaci vzdálených poboček s ERA serverem. Pro nasazení v malých společnostech (do 1000 uživatelů) je však plně dostačující postavit celé řešení pro vzdálenou správu na jednom centrálním počítači. Výkon databáze byl optimalizován i pro podporu instalace na stejném systému s ESET Remote Administator serverem. Společně se serverem je v tomto případě nutné nainstalovat také ESET Remote Administrator konzoly s webovým serverem:

Instalace ERA na jeden server

Webová konzole

Tradiční konzole jako samostatná aplikace byla nahrazena konzolí webovou, založenou na Tomcat Web serveru. Stanice je tak možné spravovat vlastně odkudkoliv. ERA Web konzole je primárním rozhraním pro správu klientů. Nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro snadnou správu. Webová konzole podporuje veškerou funkcionalitu ERA verze 5 a navíc přináší více možností práce s klienty. Co konzole dále umožňuje, se dozvíte v uživatelské příručce.

ERA Agent

ERA Agent zajišťuje vlastní komunikaci stanice s ERA serverem, musí tedy být nainstalován na každé stanici, kterou chcete spravovat pomocí ERA 6. ERA Agent si lokálně ukládá informace z ERA serveru jako např. politiky a předává je nainstalovanému klientskému programu. Díky tomu dokáže klientský produkt ESET okamžitě reagovat na změny v nastavení počítače či nalezené hrozby a není tedy nutné čekat na další spojení s ERA severem jako v případě verze 5.

Rogue Detection Sensor (RD Sensor)

RD Sensor je speciální komponenta nainstalovaná společně s ERA serverem. Tato komponenta automaticky vyhledává nezabezpečené počítače v síti a umožňuje jejich snadnou identifikaci v ERA Web konzoly.

ERA Proxy Server

Aplikace fungující jako komunikační bod, který agreguje komunikaci od připojených klientů (ERA agentů) a předává ji ERA serveru. Tato komponenta je určena především do rozsáhlých sítí, kde umožňuje optimální rozložení zátěže a optimalizaci komunikace mezi vzdálenými stanicemi a ERA serverem.

Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je centrálním úložištěm pro aktualizace a ostatní zdroje jako např. instalační soubory produktů ESET. Zajišťuje podobné služby, jako Mirror vytvořený v předchozí verzi ERA. Pro více informací si v dokumentaci najděte kapitolu Kdy se vyplatí použít Apache HTTP Proxy.

Jednotlivé komponenty ERA 6

Mobile Device Connector

Aplikace umožňující správu a připojení mobilních zařízení s aplikací ESET Endpoint Security pro Android a zařízení s operačním systémem iOS.

Upozornění

Poznámka:
Kompletní uživatelskou příručku najdete on-line na adrese http://help.eset.com.

Štítky: ERA 6, architektura ERA 6, představení ERA, začínáme s ERA, seznámení s ERA, začátky s ERA