Databáze znalostí:

Proč je dobré mít aktivní systém včasného varování ESET LiveGrid®?

Autor: | Poslední úprava: 14.11.2014 11:11:43

V produktech ESET je integrován systém včasného varování ESET LiveGrid®, který má velmi důležitou úlohu pro zabezpečení počítače a především jeho ochranu před novými hrozbami. Díky tomuto systému se také významně zkrátí kontroly počítače, protože nebude docházet ke kontrolám souborů, jejichž reputace byla v tomto systému ověřena. Jak tedy tento systém vlastně pracuje?

V případě aktivního systému ESET LiveGrid® jsou během prvotní kontroly počítače porovnávány informace o jednotlivých zkontrolovaných souborech s informacemi, které se nacházejí v cloudu na internetových serverech ESET. Neodesílají se celé soubory, ale pouze jejich otisk (hash).

Soubory, jejichž otisk se shoduje se záznamy v cloudu, jsou z další kontroly vyřazeny do doby, než se opět změní. Po prvotní kontrole počítače tak bude každá další kontrola rychlejší, jelikož budou kontrolovány jen soubory, které nemají uloženou informaci v cloudu. Další přidanou hodnotou především u systémových souborů je také fakt, že ověřené soubory v cloudu nemohou být detekovány jako falešný poplach.

Informace o reputaci lokálních souborů v ESET LiveGrid® najdete v hlavním okně programu ESET na záložce Nástroje > Další nástroje > Spuštěné procesy:

Informace o reputaci souborů v ESET LiveGrid®

Velmi důležitou roli však hraje ESET LiveGrid® v zabezpečení počítače, kdy jsou jeho prostřednictvím vydávány informace o nových škodlivých souborech. Produkty ESET tak dokáží na základě informací v cloudu zablokovat spuštění škodlivého souboru ještě před tím, než je vydána standardní aktualizace detekčního jádra, která tento soubor detekuje.

V případě nálezu podezřelého souboru např. pomocí heuristické analýzy, jsou informace o tomto souboru odeslány prostřednictvím systému do virových laboratoří ESET a zde je soubor analyzován. Následně jsou informace o tomto souboru vloženy do cloudu a pro další uživatele tak již tento soubor nepředstavuje žádné riziko. Do cloudu jsou vkládány i informace o škodlivých aplikacích, které zasílají uživatelé na technickou podporu.

Pokud máte aktivní ESET LiveGrid®, bude škodlivý soubor při stažení či otevření (např. v příloze e-mailové zprávy) zablokován, i když ještě nebudete mít staženou aktuální verzi detekčního jádra. Soubor zablokovaný na základě informací z cloudu je vždy detekován jako Suspicious Object (podezřelý objekt). Jakmile je vydána aktualizace detekčního jádra, bude škodlivý soubor detekován jako konkrétní hrozba či jeho varianta. Při detekci tak již bude zobrazeno i jméno konkrétní hrozby (např. Win32/Filecoder.DI).

Detekce na základě informací s ESET LiveGrid®

V případě, že nemáte ESET LiveGrid® aktivován, může být nová nákaza detekována až po vydání a stažení aktualizace detekčního jádra, která obsahuje novou detekci. Každá aktualizace detekčního jádra však musí projít před vydáním interním testováním. Proto může být její vydání oproti informacím v cloudu zpožděno až o několik hodin. Při nové nákaze hraje však čas klíčovou roli, proto doporučujeme systém ESET LiveGrid® aktivovat. Výrazně tak omezíte dobu, během které může dojít k nakažení počítače při výskytu nové nákazy. Systém neodesílá žádné osobní informace. Zapojení do systému je anonymní.

Poznámka:
Systém ESET LiveGrid®je součástí následujících produktů ESET:

  • Produkty pro operační systém Windows od verze 5
  • Produkty pro operační systém macOS od verze 6
  • ESET Mobile Security pro Android

Jak aktivovat ESET LiveGrid®?

» Při instalaci produktu ESET

» V již nainstalovaném produktu ESET

Je dobré vědět:
Níže je popsána aktivace ESET LiveGrid® v produktech pro domácnosti. Jak tento systém aktivovat ve firemních produktech je ukázáno v tomto článku.


Jak aktivovat ESET LiveGrid® při instalaci produktu ESET

Dotaz na aktivaci ESET LiveGrid® je součástí on-line i off-line instalačního průvodce. Při instalaci produktu doporučujeme vybrat možnost Chci se zapojit do ESET LiveGrid® (doporučeno).

ESET LiveGrid® v on-line instalátoru


Jak aktivovat ESET LiveGrid® v již nainstalovaném produktu ESET

Pokud jste zapojení do systému při instalaci deaktivovali nebo chcete ověřit, zda je aktivní, postupujte podle těchto kroků:

Otevřete hlavní okno programu ESET a stiskněte klávesu F5, tím se dostanete do rozšířeného nastavení produktu.

Následně přejděte do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana.

Pomocí přepínače zapněte možnost Zapnout reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno) a nastavení uložte kliknutím na tlačítko  OK.

Nastavení ESET LiveGrid®

Nyní bude váš program ESET přijímat prostřednictví systému ESET LiveGrid® včasné informace o škodlivých souborech.

Je dobré vědět:
Ve starších verzích produktů nastavení technologie LiveGrid naleznete v rozšířeném nastavení v sekci Nástroje.


Jak ověřit funkčnost technologie ESET LiveGrid®

Zkuste stáhnout testovací soubor cloudcar.

Je dobré vědět:
Žádný antivirový program nedokáže ani s podporou pokročilých technologií počítač ochránit na 100 %. Antivirus tak nemůže zajišťovat bezpečnost počítače jako jediný prvek ochrany. Pamatujte na to, že nákaza počítače závisí především na zodpovědném chování jeho uživatele!

Štítky: cryptolocker, cryptlocker, filecoder, kryptoloker, kryptolocker, zašifrované soubory, trojan, infiltrace, havěť, livegrid