Jak se chránit před havětí

Autor: | Poslední úprava: 14.10.2020 15:46:38

Pokud obdržíte od technické podpory nové programové moduly, které zpravidla řeší nějaký problém či nestandardní chování programu ESET, postupujte podle níže uvedených kroků pro jejich nahrání do nainstalovaného programu ESET.

Upozornění

Upozornění:
Programové moduly jsou technickou podporou poskytovány bez záruky, jde o verze řešící konkrétní problém, které nemusí být ještě plně otestované.

číslo

Otevřete si e-mailovou zprávu od technické podpory a rozbalte přílohu do zvolené složky, např. na Plochu Windows. V příloze by měly být soubory s příponou .dat.

Soubory programových modulů
číslo

Restartujte počítač do nouzového režimu. Postup, jak spustit počítač v nouzovém režimu, najdete v tomto článku.

číslo

Přejděte do programové složky aplikace ESET, kterou máte nainstalovánu. Pokud máte nainstalován např. ESET Endpoint Security, bude složka programu C:\Program Files\ESET Endpoint Security.

číslo

Přejmenujte původní soubory v programové složce.

Programová složka

číslo

Do programové složky nakopírujte rozbalené .dat soubory a poté restartujte počítač. Počítač naběhne do normálního režimu a program ESET použije nové moduly. To můžete ověřit v dialogu O programu, kde bude u konkrétního modulu uvedena jeho nová verze.

Verze programových modulů

číslo

Nyní ověřte, zda s novým modulem již nedochází ke stejnému chování, jako s původní verzí.

číslo

Pokud by nová verze modulu problematické chování nevyřešila, restartujte počítač opět do nouzového režimu, soubory nového modulu smažte a původním přejmenovaným souborům vraťte zpět původní jméno. Po dalším restartu počítače použije program ESET původní moduly.

Varování

Důležité:
Nezapomeňte poslat na technickou podporu zprávu s popisem chování nového modulu nebo s informací, zda dochází či nedochází ke stejnému chování jak s původními moduly. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité.

Štítky: nahrazení modulu, programové komponenty