ESET Installation Fixer

Autor: | Poslední úprava: 20.10.2014 09:13:33

» Co je ESET Installation Fixer?

» Jak se ESET Installation Fixer používá?

Co je ESET Installation Fixer?

ESET Installation Fixer (EIF) je nástroj, který dokáže opravit nejčastější chyby služby Windows Installer případně operačního systému Windows, které znemožňují instalaci bezpečnostního produktu ESET. Rozhodnutí, zda je nutné použít tento nástroj provedou specialistické technické podpory na základě zaslaného protokolu z neúspěšné instalace.

Upozornění

Upozornění:
Program je nutné spouštět jako Správce a není funkční v Nouzovém režimu Windows.

Jak se ESET Installation Fixer používá?

číslo

Stáhněte si ESET Installation Fixer v závislosti na architektuře vašeho operačního systému:

32-bitový ESET Installation Fixer
Stáhnout program

64-bitový ESET Installation Fixer
Stáhnout program

číslo

Otevřete si příkazový řádek s oprávněním Správce a spusťte ESET Installation Fixer s jedním z následujících parametrů na základě příčiny neúspěšné instalace.

» Odstranění zastaralých MSI záznamů

» Doplnění chybějící MSI záznamů

» Oprava služby indexování

» Oprava typu hodnot

» Oprava MaxNumFilters

 

Odstranění zastaralých MSI záznamů

Problém:

Nezdaří se pokus o aktualizaci produktu na novější verzi. V instalačním protokolu se zobrazí chyba: "Error 2753: The File 'shellExt.dll' is not marked for installation".

Řešení:

Příkaz: ESETInstallationFixer_xx.exe -fix MRL [-b]

ESET Installation Fixer najde v registru MSI upgrade kódy produktů ESET a z umístění HKCR\Installer\UpgradeCodes a HKCR\Installer\Products odstraní záznamy související se staršími verzemi produktu ESET.

Upozornění

Poznámka:
Pomocí přepínače -b vytvoříte zálohu odstraněných záznamů do samostatného .reg souboru.

nahoru


Doplnění chybějících MSI záznamů

Problém:

Pokus o aktualizaci produktu na novější verzi skončí na selhání zastavení služby ESET Service (ekrn.exe). Instalační protokol obsahuje pouze části RunEngine, které odkazují pouze na aktuálně nainstalovaný MSI balík.

Řešení:

Příkaz: ESETInstallationFixer_xx.exe -fix MMR

Pokud ESET Installation Fixer zjistí problém, pokusí se obnovit všechny důležité záznamy služby Windows Installer.

nahoru


Oprava služby indexování

Problém:

Instalace produktu ESET selže v části CA EpfwInst!FinalizeInstall a EpfwWfpRegisterCallouts s chybovým hlášením ERROR_RM_NOT_ACTIVE (0x1a91 = 6801).

Řešení:

Příkaz: ESETInstallationFixer_xx.exe -fix SSI

ESET Installation Fixer vymaže všechny *.blf a *.regtrans-ms soubory ze složky C:\Windows\system32\config\TxR a C:\Windows\system32\SMI\Store\Machine. Po dokončení restartuje službu Indexování systému. Více informací o této opravě naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.

Upozornění

Upozornění:
Po provedení této opravy a opětovném spuštění indexování počítejte s dočasně vyšším zatížením procesoru a pevného disku.

nahoru


Oprava typu hodnot

Problém:

Instalace produktu ESET selže v části CA InstSupp!InstallDriverPackages a EDEVMON v časti SetupInstallFromInfSection s chybovým hlášením "with error 13".

Řešení:

Příkaz: ESETInstallationFixer_xx.exe -fix RVT [-b]

ESET Installation Fixer změní typ hodnoty HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{F12D3CF8-B11D-457E-8641-BE2AF2D6D204}\UpperFilters na REG_MULTI_SZ.

Upozornění

Poznámka:
Pomocí přepínače -b vytvoříte zálohu změněných hodnot do samostatného .reg souboru.

nahoru


Oprava MaxNumFilters

Problém:

Instalace produktu ESET selže v části CA InstSupp!InstallDriverPackages pro EPFWLWF v časti HrInstallComponent s chybovým hlášením NETCFG_E_MAX_FILTER_LIMIT (0x8004a029).

Řešení:

Příkaz: ESETInstallationFixer_xx.exe -fix MNF

ESET Installation Fixer odstraní z registru hodnotu MaxNumFilters, která umožní systému Windows používat interní pevně stanovenou hodnotu pro maximální počet ovladačů síťových filtrů.

číslo

Restartujte počítač a proveďte novou instalaci produktu ESET.

nahoru

Štítky: SOLN3544, eset instfix, Windows installer fix,