Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy

ESET Mobile Security hlásí, že není připojení k internetu

Autor: | Poslední úprava: 20.01.2022 16:10:37

Pokud vám aplikace ESET Mobile Security při pokusu o aktualizaci detekčního jádra hlásí

Prosím, zkontrolujte internetové připojení a zkuste to znovu.

i přesto, že jste připojeni k internetu, postupujte podle následujících kroků pro vyřešení problému.

Ve svém zařízení ťukněte na Nastavení > Aplikace.

V zobrazeném seznamu aplikací najděte ESET Mobile Security a ťuknutím na řádek záznam otevřete.

Správce aplikací OS Android

Zobrazí se Informace o aplikaci. Ťukněte na řádek Úložiště.

Informace o aplikaci ESET Mobile Security

Nyní ťukněte na tlačítko Vymazat mezipaměť.

Vymazat paměť ESET Mobile Security

Následně znovu proveďte aktualizaci detekčního jádra.

Štítky: SOLN3546, cache, nefunkční aktualizace, není připojení