Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy

Co dělat, když nefunguje rezidentní ochrana?

Autor: | Poslední úprava: 08.09.2020 10:11:24

Rezidentní ochrana souborového systému kontroluje všechny soubory na přítomnost infiltrace a patří mezi klíčovou část antivirového systému. Uživatelským zásahem do nastavení programu nebo konfliktem s jinou aplikací může dojít k jejímu vypnutí. V tomto článku jsou popsány chybové stavy, které mohou nastat společně s návodem, jak postupovat při jejich řešení.

» Rezidentní ochrana je vypnutá

» Rezidentní ochrana se nespouští při startu

» Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí infikované soubory

Rezidentní ochrana je vypnutá

Pokud byla rezidentní ochrana nedopatřením vypnuta uživatelem, je potřeba ji znovu aktivovat. Opětovné zapnutí je možné v hlavním okně programu na záložce Domů kliknutím na možnost Zapnout rezidentní ochranu souborového systému.

Rezidentní ochrana není zapnutá

Poznámka:
Případně přejděte na záložku Nastavení > Ochrana počítače pomocí přepínače aktivujte možnost Rezidentní ochrana souborového systému.


Rezidentní ochrana se nespouští při startu

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu operačního systému, a je nutné ji spouštět ručně, pravděpodobně byl vypnut automatický start rezidentní ochrany souborového systému. Pro jeho zapnutí postupujte podle následujících kroků:

V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a zobrazte si Rozšířená nastavení.

Přejděte do sekce Detekční jádro > Rezidentní ochrana souborového systému.

Klikněte na přepínač na řádku Zapnout rezidentní ochranu souborového systému tak, aby byl v poloze .

Automatick start rezidentní ochrany

Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko  OK.


Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí infiltrace

Přesvědčte se, že nemáte nainstalovaný další antivirový program. Mezi dvěma rezidentními ochranami může docházet ke konfliktu. Proto doporučujeme všechny ostatní antivirové programy odinstalovat, před instalací produktu ESET.

Poznámka:
Ujistěte se, že používáte aktuální detekční jádro. Pro aktualizaci detekčního jádra je nutné připojení k internetu. V případě komplikací s aktualizací použijte tento návod.

Štítky: rezident nefunguje, rezidentní ochrana, automatický start ochrany