Jak opravit data aplikace ESET Mobile Security?

Autor: | Poslední úprava: 02.06.2021 16:47:11

Pokud vám aplikace ESET Mobile Security přestala fungovat, padá při spuštění, případně potřebujete vrátit předchozí verzi detekčního jádra, podle následujících kroků provedete opravení aplikace.

Ve svém zařízení ťukněte na Nastavení > Aplikace.

V zobrazeném seznamu aplikací najděte ESET Mobile Security a ťuknutím záznam otevřete.

Správce aplikací OS Android

Zobrazí se Informace o aplikaci. Ťukněte na řádek Úložiště.

Informace o aplikaci ESET Mobile Security

Nyní ťukněte na tlačítko Správa paměti.

Informace o aplikaci ESET Mobile Security

A nakonec na Vymazat data.

Vymazání dat z aplikace ESET Mobile Security

Po úspěšném opravení by mělo dojít ke korektnímu spuštění aplikace.

Poznámka:
V případě přetrvávajících problémů aplikaci odinstalujte, a kontaktujte technickou podporu.

Štítky: SOLN3529, oprava ems, data aplikace ems