Služba Microsoft Transport Agent se nespustí po odinstalování ESET Mail Security

Autor: | Poslední úprava: 12.05.2014 10:09:30

Pokud po odinstalování ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server neběží transportní agent, nefunguje odesílání zpráv a v protokolu událostí uvidíte:

Log Name: Application
Source: MSExchange Extensibility
Date: x/xx/xxxx x:xx:xx AM
Event ID: 1052
Task Category: MExRuntime
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: server.FQDN.local
Log Name: Application
Source: MSExchange Extensibility
Date: x/xx/xxxx x:xx:xx AM
Event ID: 16023
Task Category: Configuration
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: server.FQDN.local

pomocí následujících kroků proveďte ruční úpravu konfiguračního souboru pro vyřešení problému.

číslo

Na serveru přejděte do složky C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\transportRoles\shared\ a otevřete si v textovém editoru soubor agents.config.

číslo

Odstraňte záznam agent name=" ESET Filtering AV Agent" a soubor uložte.

Úprava konfiguračního souboru MS Exchange

číslo

Stiskněte klávesy Win + R a zadejte příkaz services.msc.
V seznamu služeb najděte službu transportního agenta a restartujte ji, případně znovu spusťte.

Štítky: SOLN3026, transportní agent, exchange