Jak odeslat obsah CSV souboru na definované e-mailové adresy?

Autor: | Poslední úprava: 16.12.2020 16:57:23

Pokud jste od společnosti ESET obdrželi seznam licencí v CSV souboru, pomocí následujícího návodu jednotlivé licence snadno rozdistribujete e-mailem konkrétním osobám při využití hromadné korespondence v textovém editoru Microsoft Word.

Otevřete si CSV soubor, který jste obdrželi, v tabulkovém procesoru Microsoft Excel.

Do třetího sloupečku doplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete licenci odeslat, a soubor uložte.

Úprava CSV souboru

Poznámka:
Případně si CSV soubor otevřete v textovém editoru a na každý řádek doplňte středník a e-mailovou adresu.

Otevřete si Microsoft Word a přejděte na kartu Korespondence.

V sekci Spustit hromadnou korespondenci klikněte na tlačítko Vybrat příjemce > Použít existující seznam.

Načtení CSV souboru v Microsoft Word

Pomocí zobrazeného Průzkumníka najděte upravený CSV soubor.

V dialogovém okně Oddělovače položek nastavte:
středník (;) jako oddělovač položek
znak konce odstavce jako oddělovač záznamů.

Nastavení formátu CSV souboru

Na kartě Korespondence v sekci Zapsat a vložit pole klikněte na tlačítko Vložit slučovací pole a do dokumentu vložte požadované pole.

Vložení slučovacích polí v Microsoft Word

Až budete mít šablonu e-mailu hotovou, klikněte na tlačítko Dokončit a sloučit > Odeslat e-mailové zprávy.

Odeslání CSV souboru e-mailem

V dialogovém okně Sloučit do e-mailu vyberte v poli Komu položku s e-mailovou adresou a zadejte předmět zprávy.

Nastavení odeslání CSV souboru e-mailem

Kliknutím na tlačítko OK dojde k rozeslání e-mailů prostřednictvím vašeho primárního e-mailového účtu definovaného v poštovním klientovi Microsoft Outlook.

Štítky: csv, outlook csv, hromadná korespondence, odeslat licenci