Jak odinstalovat Samsung Knox z mobilního zařízení?

Autor: | Poslední úprava: 06.03.2020 15:50:56

Součástí vybraných chytrých telefonů a tabletů od společnosti Samsung je předinstalovaná bezpečnostní aplikace Samsung Knox. Pokud máte zakoupenou licenci na ESET Mobile Security a chcete tento produkt na svém zařízení používat, je bezpodmínečně nutné odinstalovat Samsung Knox. V opačném případě může docházet ke konfliktu rezidentních štítů obou aplikací, zpomalení běhu aplikací i pádům operačního systému Android.

Pro odinstalování Samsung Knox postupujte podle následujících kroků:

Ťukněte na Aplikace Android menu Samsung Samsung Knox Ikona Samsung Knox.

Na úvodní obrazovce Samsung Knox ťukněte na Menu Menu Samsung Knox Knox settings.

Menu aplikace Samsung Knox

Ťukněte na About Knox Uninstall.

Poznámka:
Během odinstalace budete dotázáni, zda chcete zálohovat data aplikace Knox. Pro zálohování osobních dat (fotografií, hudby, kontaktů, kalendáře atp.) ťukněte na tlačítko Backup now a ve vnitřním úložišti, případně na SD kartě, se vytvoří .zip archiv se zálohou. Pokud nechcete vytvořit zálohu, ťukněte na tlačítko OK.

Pro pokračování zadejte bezpečnostní heslo do Knox a ťukněte na tlačítko Continue.

Ťukněte na tlačítko Next.

Ťukněte na tlačítko OK pro odinstalování Samsung Knox.

Štítky: odinstalace, odinstalovat Knox, Samsung Knox