Produkty ESET, které jsou na konci svého životního cyklu, již nebudou zajišťovat ochranu vašeho počítače:
Staré a nepodporované verze produktů ESET si brzy přestanou stahovat aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Jak smazat protokoly v ESET Mobile Security?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 02.06.2021 14:21:50

ESET Mobile Security od verze 3 umožňuje ruční mazání protokolů. Protokoly aktivity a protokoly kontrol se nachází odděleně a mají i různý způsob mazání. Protokoly aktivity se mažou automaticky, jsou-li starší 128 dní. V obou případech je velikost protokolů zanedbatelná.

Jak smazat protokoly aktivity

Protokoly aktivity lze smazat jednotlivě i najednou.

Otevřete program ESET Mobile Security.

Táhněte po obrazovce prstem vzhůru až se dostanete k dolní části hlavní obrazovky.

Ťukněte vpravo dole na Úplný přehled.

Otevření Úplného přehledu

Ťukněte v seznamu protokolů na protokol, který chcete vymazat.

Ťukněte na ikonu odpadkového koše .

Vymazání protokolu

Tím dojde ke smazání konkrétního protokolu.

Poznámka:
Pokud chcete vymazat všechny protokoly, ťukněte v úplném přehledu Protokolu aktivity na symbol v pravém horním rohu > ťukněte na Vymazat vše.

Vymazání všech protokolů


Jak smazat protokoly kontrol

Postupem smažete protokoly kontrol pouze najednou. Smazání jednotlivých výskytů není možné.

Otevřete program ESET Mobile Security.

Vlevo nahoře ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Antivirus.

Otevření položky Antivirus v menu ESET Mobile Security

V části Antivirus v pravém horním rohu ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Protokoly kontrol.

Otevření položky Protokoly kontrol v menu části Antivirus

V části Protokoly kontrol v pravém horním rohu ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Odebrat vše.

Smazání protokolů kontrol

Je dobré vědět:
Pokud nebyla doposud provedena žádná kontrola zařízení nebo souboru, v menu v části Antivirus se položka Protokoly kontrol nezobrazí.
Ve starších verzích aplikace není možné protokoly mazat ručně.

Štítky: android, mazání protokolů, jak smazat protokol

Hodnocení článku (2 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc