Produkty ESET, které jsou na konci svého životního cyklu, již nebudou zajišťovat ochranu vašeho počítače:
Staré a nepodporované verze produktů ESET si brzy přestanou stahovat aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Jak smazat protokoly v ESET Mobile Security?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 27.01.2021 10:26:37

ESET Mobile Security od verze 3 umožňuje ruční mazání protokolů. Protokoly aktivity a protokoly kontrol se nachází odděleně a mají i různý způsob mazání. Protokoly aktivity se mažou automaticky, jsou-li starší 128 dní. V obou případech je velikost protokolů zanedbatelná.

Jak smazat protokoly aktivity ručně - postup 1

Protokoly aktivity lze smazat jednotlivě i najednou.

Otevřete program ESET Mobile Security.

Táhněte po obrazovce prstem vzhůru až se dostanete k dolní části hlavní obrazovky.

Ťukněte vpravo dole na Úplný přehled.

Otevření Úplného přehledu

Ťukněte v seznamu protokolů na protokol, který chcete vymazat.

Ťukněte na ikonu odpadkového koše .

Vymazání protokolu

Tím dojde ke smazání konkrétního protokolu.

Poznámka:
Pokud chcete vymazat všechny protokoly, ťukněte v úplném přehledu Protokolu aktivity na symbol v pravém horním rohu > ťukněte na Vymazat vše.

Vymazání všech protokolů


Jak smazat protokoly kontrol ručně - postup 2

Tímto postupem smažete protokoly kontrol pouze najednou.

Otevřete program ESET Mobile Security.

Vlevo nahoře ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Antivirus.

Otevření položky Antivirus v menu ESET Mobile Security

V části Antivirus v pravém horním rohu ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Protokoly kontrol.

Otevření položky Protokoly kontrol v menu části Antivirus

V části Protokoly kontrol v pravém horním rohu ťukněte na symbol menu a v menu ťukněte na položku Odebrat vše.

Smazání protokolů kontrol

Je dobré vědět:
Pokud nebyla doposud provedena žádná kontrola zařízení nebo souboru, v menu v části Antivirus se položka Protokoly kontrol nezobrazí.
Ve starších verzích aplikace není možné protokoly mazat ručně.

Štítky: android, mazání protokolů, jak smazat protokol

Hodnocení článku (2 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc