Jak odeslat vzorky do virové laboratoře ESET?

Autor: | Poslední úprava: 07.11.2013 09:19:49

Pro nahlášení falešného poplachu, odeslání podezřelého souboru nebo webové stránky do virových laboratoří ESET pro detailní analyzování využijte internetový formulář nebo odešlete žádost na technickou podporu přímo z produktu ESET. Jako přílohu přiložte infikovaný soubor a do popisu uveďte následující informace týkající se zasílaného vzorku:

  • proč si myslíte, že se jedná o infekci nebo falešný poplach,
  • kde jste soubor/aplikaci získali,
  • pokud víte o jiném produktu/společnosti, která jej detekuje,
  • případně další informace, které považujete za důležité a mohly by pomoci při identifikaci zdroje nákazy.
Upozornění

Upozornění:
Soubor zabalte, například jako ZIP archiv, a opatřete archiv heslem. Heslo nezapomeňte uvést do popisu.
Pokud je soubor velký, postupujte podle tohoto návodu.


Phishing

Pro nahlášení phishingové stránky využijte samostatný formulář. Odkaz na něj naleznete rovněž v rozšířešeném nastavení produktu (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně) v sekci Web a mail > Anti-Phishingová ochrana > Nahlásit.


Spam

Nevyžádané zprávy, které produkt ESET neoznačil jako spam, zasílejte jako přílohu v originálním formátu (.eml nebo .msg) na adresu moc.tese@maps. Chybně označené zprávy zasílejte naopak na adresu moc.tese@mapson.


Chybně kategorizovaný web

Pokud používáte Rodičovskou kontrolu nebo Filtrování obsahu webu pro omezení přístupu na webové stránky podle kategorií a narazili jste na špatně zařazenou webovou stránku, pro přehodnocení využijte níže zobrazený formulář.

Štítky: KB141, vzorek k analýze, jak odeslat vir, spam, nevyžádaný e-mail, podezřelý soubor, infikovaný soubor, škodlivý soubor, škodlivá stránka, phishing, filtrování obsahu webu