Databáze znalostí: Domácnosti > Firewall

Jak obnovit nastavení firewallu na standardní hodnoty?

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 11:44:21

Pokud jste ručně nebo v Interaktivním režimu firewallu vytvořili pravidla, která způsobila omezené připojení k internetu případně k jiným síťovým zdrojům (tiskárna, disk…) a chcete změny vrátit, můžete nastavení firewallu obnovit na standardní hodnoty.

Pro obnovení nastavení firewallu na standardní hodnoty postupujte podle následujících kroků:

» Obnovte nastavení firewallu

» Odstraňte ručně vytvořená pravidla

Je dobré vědět:
Před pokračováním doporučujeme exportovat nastavení pro případ, že byste chtěli nastavení vrátit zpět.

Obnovení nastavení firewallu

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Stiskněte funkční klávesu F5 a tím otevřete Rozšířená nastavení.

Klikněte v levém menu na položku Síťová ochrana.

Vpravo na konci lišty karty Obecné klikněte na ikonu šipky zpět.

Obnovení standardní nastavení v sekci

Klikněte na tlačítko Obnovit na standardní, kterým přesunete tlačítka na kartě Obecné do výchozích stavů a nastavíte zpět automatický režim firewallu.

Pokud jste nastavovali pravidla ručně pokračujte dalším krokem. V opačném případě nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK.


Odstranění ručně vytvořených pravidel ve firewallu

V části Síťová ochrana klikněte vpravo na kartu Rozšířené.

Na konci lišty klikněte na ikonu šipky zpět.

Obnovení ručně nastavených pravidel

V dialogovém okně klikněte na přepínač v řádku Obnovit obsah tabulek tak, aby byl v poloze zapnuto .

Klikněte na tlačítko Obnovit na standardní, kterým vymažete všechna pravidla, která jste v tabulce vytvořili a nastavili.

Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Je dobré vědět:
Případně sadu pravidel můžete vymazat v nouzovém režimu odstraněním souborů epfwdata.bin, EpfwPe.dat a EpfwUser.dat, které se nacházejí ve složce C:\ProgramData\ESET\ESET Security

Štítky: SOLN3323, firewall výchozí, firewall standardní, obnovit firewall, vymazat pravidla