Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi:
Starší verze produktů ESET již nebude brzy možné provozovat na Windows 10, stejně tak aktuální produkty na systémech bez podpory SHA-2. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Jak zablokovat všechna výměnná média kromě důvěryhodných?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 14.05.2020 12:45:29

Produkty ESET pro domácí i firemní uživatele určené pro ochranu koncových stanic (PC) disponují funkcí, pomocí které můžete blokovat výměnná média (CD, DVD, USB aj.). Snižuje se tak riziko infiltrace z výměnných médií, které nepovažujete za důvěryhodné.

Ve zkratce je třeba integrovat modul > restartovat počítač > (vytvořit skupiny zařízení - tento krok možno vynechat) > zablokovat přístup výměnným médiím k počítači pomocí blokovacího pravidla > vytvořit povolovací pravidla pro důvěryhodná výměnná média.

Integrování modulu

Modul Správa zařízení je nutné nejprve aktivovat.

Zobrazit/skrýt návod »

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a zobrazte si Rozšířená nastavení.

V sekci Správa zařízení klikněte v řádku Integrace do systému na přepínač tak, aby byl poloze . Tím dojde k integraci modulu.

Klikněte na OK   a restartujte počítač. Tím se změna nastavení projeví.

Integrace kontroly zařízení do systému


Vytváření skupin zařízení

Produkty ESET umožňují vytvářet skupiny zařízení, na které se budou uplatňovat jednotná pravidla, aniž byste museli zadávat pravidlo pro každé médium zvlášť (např. jedno pravidlo pro USB disky managementu, jiná pravidla pro USB účetních). V případě malého počtu výměnných médií můžete tento krok vynechat.

Zobrazit/skrýt návod »

Otevřete program ESET > stiskem klávesy F5 přejděte do Rozšířeného nastavení > klikněte na Správa zařízení > na řádku Skupiny klikněte na Změnit .

Přechod na vytváření skupin

Klikněte na Přidat pod levým polem. Do pole dialogového okna napište název skupiny. Potvrďte kliknutím na OK.

Vytvoření konkrétní skupiny

Označte kliknutím v levém poli vytvořenou skupinu. Klikněte na Přidat pod pravým polem. Do pole dialogového okna napište výrobce, model a sériové číslo zařízení. Pokud máte zařízení k počítači připojené, kliknutím na Načíst získáte informace o zařízení bez nutnosti manuálního zadávání. Potvrďte kliknutím na OK. Tento bod opakujte do přidání všech požadovaných zařízení. Po dokončení klikněte na OK.

Zadání detailů zařízení

Vytvořené skupiny mají nyní k sobě přiřazeny konkrétní média. Skupiny i zařízení lze v budoucnu přidávat, měnit i odstraňovat. Nyní přejděme k definování pravidel.


Vytvoření blokovacího pravidla

Pomocí jednoho pravidla zablokujeme připojení všech datových zařízení k počítači (USB, telefony, atp.).

Zobrazit/skrýt návod »

Otevřete program ESET > stiskem klávesy F5 přejděte do Rozšířeného nastavení > klikněte na Správa zařízení > na řádku Pravidla klikněte na Změnit.

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat.

Zadejte název pravidla, vyberte typ zařízení (např. Datové úložiště) a nastavte akci Blokovat.

V nabídce na řádku Typ kritéria vyberte možnost Zařízení, čímž bude pravidlo platné pro všechna zařízení stejného typu (v tomto případě datová úložiště, například všechny USB disky).

Vytvoření pravidla potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Editor pravidel výměnných médií


Vytvoření povolovacího pravidla

Povolovací pravidlo můžete vytvořit pro konkrétní zařízení (na základě jeho sériového čísla), případně pro dříve vytvořenou skupinu.

Zobrazit/skrýt návod »

Otevřete program ESET > stiskem klávesy F5 přejděte do Rozšířeného nastavení > klikněte na Správa zařízení > na řádku Pravidla klikněte na Změnit.

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat.

Poznámka:
Pravidlo pro konkrétní zařízení můžete vytvořit pohodlně kliknutím na tlačítko Načíst. V opačném případě si předem zjistěte sériové číslo výměnného média. K tomu můžete využít například aplikaci USBDevview Seznam zařízení, která uživatelé připojují k počítačům si můžete rovnou načíst do ESMC.

V zobrazeném okně v řádku Akce vyberte pravidlo Pouze pro čtení nebo Zápis/Čtení.

Pokud vytváříte pravidlo pro konkrétní zařízení:

  • jako typ kritéria vyberte možnost Zařízení.
  • dále zadejte výrobce, model a sériové číslo.

Pokud jste již dříve vytvořili alespoň jednu skupinu zařízení:

  • v rozbalovacím menu typ kritéria vyberte možnost Skupina zařízení,
  • následně si vyberte konkrétní skupinu ze seznamu (např. USB disky managementu).

Klikněte na tlačítko OK pro přidání pravidla.

Pro potvrzení vytvořených pravidel pro výměnná média klikněte na tlačítko OK > OK .

Štítky: SOLN2883, blokování médií, blokování USB

Hodnocení článku (23 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc