Databáze znalostí: Domácnosti > Firewall

Jak nastavit IDS, aby nedocházelo ke konfliktu s routerem?

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 12:47:42

V některých případech může ESET Personální firewall detekovat provoz z vnitřní IP adresy (routeru) jako potenciální riziko a zablokuje komunikaci. Pokud jste po nainstalování programu ESET Smart Security / ESET Endpoint Security na operační systém Windows ztratili připojení k internetu, postupujte podle následujících kroků pro přidání IP adresy vašeho routeru do nastavení IDS v nainstalovaném programu ESET.

» Zjistěte IP adresu routeru

» Vytvořte výjimku

Zjištění IP adresy routeru

Stiskněte klávesy Win + R, zadejte příkaz cmd a potvrďte zadání stisknutím klávesy Enter.

Spustit Příkazový řádek

V příkazovém řádku zadejte příkaz ipconfig a zadání potvrďte stisknutím klávesy Enter.
V zobrazeném seznamu najděte aktivní síťový adaptér a adresu zobrazenou na řádku Výchozí brána.

ipconfig

Poznámka:
Zobrazená IP adresa routeru bude v následujícím rozsahu, kde x představuje číslo od 0 do 255.
172.16.x.x - 172.31.x.x
192.168.x.x
10.x.x.x
V případě, že IP adresa je z jiného rozsahu, obraťte se s řešením problému na svého poskytovatele internetu.

Vytvoření výjimky v modulu IDS

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Stisknutím klávesy F5 si zobrazte Rozšířená nastavení.

V sekci Síťová ochrana > Firewall > Rozšířené klikněte vedle položky Zóny na Změnit.

Nastavení důvěryhodné zóny

V zobrazeném okně Zóny firewallu vyberte položku Adresy vyloučené z ochrany IDS a klikněte na tlačítko Změnit.

Nastavení důvěryhodné zóny

Do pole Vzdálená adresa počítače zadejte IP adresu vašeho routeru, kterou jste zjistili v první části návodu.

Nastavení adres vyloučených z IDS

Klikněte na tlačítko OK pro uložení nastavení a pro potvrzení OK.

Štítky: SOLN2888, nastavení IDS, výjimka IP router, výjimka IDS, výjimka IP adresy