SMS příkazy pro ESET Mobile Security

Autor: | Poslední úprava: 03.09.2021 13:13:12

ESET Mobile Security disponuje funkcemi pro vzdálené ovládání ztraceného/odcizeného zařízení pomocí SMS. Z nastaveného důvěryhodného kontaktu stačí odeslat SMS s příkazem. Po odeslání SMS příkazu obdržíte odesilatel SMS s bezpečnostním kódem. Pro potvrzení SMS příkazu musí odpovědět příkazem s bezpečnostním kódem podle pokynů v přijaté SMS.

Jednotlivé příkazy nastavíte ve svém telefonu během aktivace prémiové verze ESET Mobile Security nebo po ťuknutí na dlaždici Anti-Theft > SMS příkazy > u Důvěryhodného kontaktu ťukněte na přepínač > odeberte, případně přidejte příkazy > ťukněte na tlačítko Uložit (a vyberete, zda se mají důvěryhodnému kontaktu odesílat instrukce).

Obrazovka s příkazy v produktu ESET Mobile Security 

Důležité:
Z důvodu změn podmínek společnosti Google od ledna 2019 může být zařízení ovládané SMS příkazy pouze v případě, pokud na něj nainstalujete aplikaci ESET SMS Tool.

Poznámka:
SMS příkazy jsou podporovány pouze na zařízeních schopných příjmu volání a SMS zpráv.

Seznam SMS příkazů pro vzdálené ovládání mobilního zařízení

Příkaz Funkce
eset find Důvěryhodný kontakt obdržíte GPS souřadnice ztraceného zařízení s odkazem na dané místo v mapách Google. Pokud bude získána přesnější pozice, zařízení brzy odešle další informaci o své pozici.
eset lock Zařízení se uzamkne a bude možné jej odblokovat pouze bezpečnostním heslem nebo SMS příkazem.
eset siren Na zařízení se spustí siréna, i pokud je hlasitost ztlumena.
eset wipe Všechny kontakty, zprávy, e-maily, účty, obsah SD karty, hudba, obrázky a videa uložená v systémových složkách budou nenávratně odstraněna ze zařízení.

Je dobré vědět:
ESET Mobile Security nepodporuje zařízení s více než 1 SIM kartou, tzv. Dual SIM a zařízení s rootem. Od Androidu verze 4.4 není možné filtrovat zprávy. Z tohoto důvodu se příchozí SMS příkaz zobrazí v doručených zprávách. Nicméně vzdálený příkaz se provede.

Štítky: sms příkazy, seznam sms příkazů, eset mobil, eset mobile security, seznam příkazů