Databáze znalostí: Domácnosti > Návody a postupy

Úprava nastavení HIPS

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 10:51:52

Součástí bezpečnostních produktů ESET od verze 5 je Host-based Intrusion Prevention System (HIPS). Jedná se o modul, který monitoruje systémové akce a rozpoznává podezřelé aktivity, které na základě definovaných pravidel blokuje a zabraňuje tak neoprávněnému přístupu k souborům, změnám nastavení a registru atp.

HIPS je standardně po instalaci produktu ESET zapnut. Pokud se systém chová nestandardně, ESET blokuje spouštění aplikací, případně se programy spouští neúměrně dlouho, postupujte podle následujících kroků:

» Vytvořte výjimku systému HIPS

» Vypněte systém HIPS

Důležité:
Úpravu nastavení HIPS doporučujeme provádět pouze zkušeným uživatelům.

Výjimka modulu HIPS

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Stisknutím klávesy F5 si zobrazte Rozšířená nastavení.

Přejděte do sekce Detekční jádro > HIPS a v sekci Obecné klikněte na Změnit.

Konfigurace systému HIPS

V dialogovém okně Pravidla HIPS klikněte na tlačítko Přidat....

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak povolit žádoucí chování aplikací:

  1. Zadejte název pravidla a vyberte akci Povolit z rozbalovacího menu Akce.
  2. Vyberte alespoň jednu operaci, pro kterou má pravidlo platit (například, že aplikace může manipulovat se soubory).
  3. Kliknutím na tlačítko Další přejděte do části Zdrojové aplikace. Vyberte konkrétní aplikaci nebo možností Všechny aplikace uplatníte pravidlo pro všechny aplikace, které se pokoušejí vykonat vybrané operace se soubory.
  4. Kliknutím na tlačítko přejděte do části Operace se soubory a definujte povolené operace.
  5. V dalším kroku vyberte Soubory, na které má být pravidlo uplatněno.
  6. Pravidlo uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Úprava pravidla systému HIPS

Poznámka:
Pravidla můžete vytvořit také ručně přepnutím režimu filtrování HIPS do interaktivního režimu.

Jak vypnout HIPS

V Rozšířeném nastavení přejděte do sekce Detekční jádro > HIPS.

V pravé části okna pomocí přepínače vypněte možnost Zapnout HIPS.

Změny uložte kliknutím na tlačítko OK.

Je dobré vědět:
Změny nastavení HIPS se projeví až po restartu počítače.

Štítky: SOLN2950, SOLN2811, co je HIPS, co dělá HIPS, výjimky HIPS, vypnout HIPS, vypnutí HIPS