Databáze znalostí: Domácnosti

Jak nastavit Rodičovskou kontrolu pro vybraný uživatelský účet?

Autor: Michal Filipin | Poslední úprava: 09.05.2023 10:54:35

Součástí vybraných produktů ESET pro domácí uživatele je funkce rodičovská kontrola, pomocí které můžete svým dětem zakázat přístup na stránky s nevhodným obsahem. V tomto příkladě Petr a Kristýna jsou zvídavé děti. Pojďme si projít, jak nastavit jejich oprávnění. Abyste vůbec mohli s nastavením rodičovské kontroly začít, je třeba pro každého zřídit nejdříve samostatný uživatelský účet na vašem počítači, pokud jste tak dosud neudělali. Nevíte jak? Zde je návod pro Windows 10.

Pro aktivaci a nastavení funkce rodičovské kontroly postupujte dle následujících kroků:

» Aktivujte rodičovskou kontrolu

» Nastavte blokované stránky

Aktivování rodičovské kontroly pro vybraný účet

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Klikněte na záložku Nastavení > Internetová ochrana a pomocí přepínače aktivujte funkci Rodičovská kontrola. Následně klikněte na ikonu vpravo pro přechod do nastavení kontroly.

Nastavení bezpečnostních nástrojů ESET Internet Security

V seznamu uživatelských účtů vyberte účet dítěte a klikněte na možnost Ochránit účet dítěte… a zadejte datum jeho narození. Následně doporučujeme zadat heslo, aby vaše ratolest nemohla nastavení měnit.

Poznámka:

Poznámka:
V našem příkladu se Petr narodil 1. 3. 2010. Na základě data narození je vypočten jeho věk a automaticky se nastavují vhodná omezení programem. Péťovo zadané datum slouží pouze pro usnadnění nastavení programu rodiči. Údaj se neodesílá do firmy ESET.


Nastavení blokovaných stránek

Na základě definovaného data narození byl automaticky zablokován přístup na konkrétní kategorie webových stránek (například https://chat.com). Pro jejich kontrolu, úpravu a případně vytvoření výjimek postupujte podle níže uvedených kroků.

U chráněného účtu se nyní zobrazuje možnost Nastavení a blokovaný obsah… Klikněte na ni. Budete vyzváni k zadání hesla, které jste dříve nastavili.

Je dobré vědět:
Aby vám Péťa nemohl změnit vynucené nastavení programu, nesmí mít nastaveno oprávnění administrátora svého uživatelského účtu na vašem počítači a musí mít přístup do nastavení programu ochráněn heslem.

V zobrazeném dialogovém okně najdete záložky:

 • Obecné.
 • Výjimky
 • Kategorie

V záložce Obecné nastavte podrobnosti o uživatelském účtu.

 1. Funkce blokování nevhodného obsahu webu je nastavena, jestliže je přepínač v poloze (zapnuto).
 2. Ve výchozím stavu je nastaveno jméno uživatele, na kterého jste klikli v okně uživatelské kontroly.
 3. Zde můžete přepínat mezi účtem rodiče a dítěte. Tlačítko je přednastaveno do pozice  (vypnuto), tedy jedná se o účet dítěte. Jestliže kliknete na přepínač přepínač a uvedete do polohy (zapnuto), produkt bude považovat nastavovaný účet za účet rodičovský, tedy na něj nebudou platit žádná věková omezení (bude se možno dostat na webové stránky s potenciálně nevhodným obsahem).
 4. Toto pole slouží pro kontrolu. Zobrazuje datum narození dítěte. Kliknutím do pole případně datum narození upravte. (Pokud jste v bodě 3 označili účet za rodičovský, povinnost zadání věku dítěte zmizí.)

Jste-li s nastavováním spokojeni, potvrďte volbu kliknutí  na OK, případně pokračujte na další záložku pro další nastavení.

Pro další nastavení přejděme nejprve do záložky Kategorie. Zde pohodlně označíte témata webových stránek, která nechcete, aby vaše ratolest sledovala. Všimněte si, že některé kategorie jsou označeny doporučeným věkem (červený obdélník na obrázku). Dosažením věku vypočítaném z data narození v úvodním nastavení se v den narozenin kategorie povolí. Pro někoho možná příjemný dárek.

 1. Příklad: "Kristýno, ty jsi samé umění, umění, ale žádné učení!" I to se může stát, že chcete zablokovat zcela běžnou skupinu stránek. Klikněte na přepínač, a vypněte možnost zobrazování webových stránek s uměleckým obsahem.
 2. Volbu potvrďte klikem na OK.

"Nastavili jsme kategorie pro Petra, teď ještě pro Kristýnu. Ale všechno to dělat znovu?" Není třeba. Přejděte na nastavení účtu druhého dítěte. Na příkladu zvolíme Kristýnu. Vyberte záložku Kategorie.

 1. Klikněte na Kopírovat.
 2. Z rozbalovací nabídky vyberte profil prvního dítěte (v tomto případě Petra).
 3. Potvrďte nastavení zaklikáním tlačítek OK.

Vraťme se ke kartě Výjimky. V této záložce nastavte adresu, kterou chcete výjimečně povolit, případně zakázat. Není nutné zadávat veškeré webové adresy s obsahem potenciálně nevhodným pro vaše dítě (proto jsme vytvořili záložku Kategorie). V této sekci zadejte jen opravdu konkrétní výjimku. Uvedeme si na příkladu:

"Péťo, potřebujeme, abys Kristýně napsal ihned, jak se vrátíte z procházky. Pak co nejrychleji přijděte z družiny společně domů, ať můžeme co nejdříve odjet na chatu a vyhli se tak kolonám. Výjimečně ti povolím Facebook." 

 1. Klikněte na tlačítko Přidat k přidání odkazu, na který umožníte dítěti přístup.
 2. V dialogovém okně zvolte Povolit, protože jste se s Péťou dohodli na vlastních pravidlech, jak s webovou stránkou nakládat.
 3. Zadejte konkrétní URL webovou adresu.
 4. Volbu potvrďte OK.
 5. A pokud již nepotřebujete nastavovat další Výjimky či Kategorie, proces potvrďte klikem na OK.

Potřebujete zkopírovat nastavení výjimek i pro své druhé dítě? Proces je stejný viz výše v kopírování kategorií.

Štítky: KB2793, SOLN2793, rodičovská kontrola, ochrana dětí, blokování nevhodných stránek, blokování stránek