Databáze znalostí: Firmy > Instalace / odinstalace

Jak exportovat nastavení z klientských stanic?

Autor: | Poslední úprava: 24.07.2013 14:09:52

Pokud potřebujete exportovat nastavení z klientských stanic například z důvodu, že si konfigurační .xml soubor vyžádal specialista technické podpory ESET, máte k dispozici tři možnosti, jak jej získat.

» Exportování pomocí ESET Remote Administrator Policy Manager

» Exportování pomocí ESET Remote Administrator Console

» Exportování přímo na koncové stanici

Export nastavení pomocí ERA Policy Manager

číslo

Klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console pro spuštění ESET Remote Administrator Console.

číslo

Klikněte na Tools > Policy Manager.
Vyberte politiku a klikněte na Edit.

Policy manager v ERA

číslo

Vyberte větev, kterou chcete exportovat a klikněte na Mark.

ESET Configuration Editor v ERA

číslo

Klikněte na File > Export Marked to....

ESET Configuration Editor v ESET Remote Administrator

číslo

Vyberte umístění, kam chcete .xml soubor uložit, zadejte název a klikněte na Save.
Ukončete ESET Configuration Editor a při dotazu na uložení změn klikněte na No.

Export nastavení pomocí ERA Console

číslo

Klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console pro spuštění ESET Remote Administrator Console.

číslo

V hlavním okně se přepněte na záložku Clients.

číslo

Klikněte pravým tlačítkem na požadovaného klienta a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Configuration.

číslo

Přejděte na záložku Properties a klikněte na tlačítko Save as.
Vyberte umístění, kam chcete .xml soubor uložit, zadejte název a klikněte na Save.

Export nastavení klientské stanice z ERA

číslo

Zavřete zobrazené dialogové okno kliknutím na OK.

Export nastavení přímo na koncové stanici

číslo

V hlavním okně programu přejděte na záložku Nastavení a v pravé části okna klikněte na Import a export nastavení.

číslo

V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Export nastavení, zadejte název konfiguračního .xml souboru a klikněte na OK.

Export nastavení produktu ESET

  

Štítky: SOLN2691, export xml, export nastavení, přenesení nastavení, uložit nastavení