Ikona programu ESET se nezobrazuje

Autor: | Poslední úprava: 25.06.2013 09:37:28

Po nainstalování produktu ESET někdy nastane problém, že se na panelu vedle systémového času a data nezobrazuje ikona aplikace ESET. Zobrazování ikony zajišťuje program egui.exe a tato situace nastává pokud:

  1. dochází ke konfliktu s jiným spuštěným programem, který brání v zobrazení ikony ESET,
  2. v registru se nachází chybný záznam, a proto se ESET nespustí,
  3. došlo k majoritní aktualizaci operačního systému Windows,
  4. v ojedinělých případech může být na vině grafická karta, respektive její ovladače.

Pro vyřešení tohoto problému a obnovení ikony ESET postupujte podle následujících kroků:

» Přidání záznamu do registru

» Přidání záznamu mezi položky ke spuštění

Přidání záznamu do registru

Varování

Důležité:
Před pokračováním doporučujeme provést zálohu registru.

číslo

Klikněte na tlačítko Start a zadejte výraz cmd. V zobrazených výsledcích klikněte pravým tlačítkem na položku Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.

Příkazový řádek jako správce

číslo

Potřebný záznam v registru vytvořte zadáním příkazu:
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /t REG_SZ /v ESETSysTray /d """"%ProgramFiles%\ESET\ESET Security\egui.exe""" /hide /waitservice" /f

číslo

Po úspěšném vytvoření záznamu se zobrazí hláška: Operace byla dokončena úspěšně.

Příkazový řádek jako správce

číslo

Po restartování počítače by se měla ikona zobrazit.

Upozornění

Poznámka:
Pokud se stále nezobrazuje ikona ESET, problém bude pravděpodobně způsobovat ovladač grafické karty. V takovém případě jej aktualizujte a znovu nainstalujte aplikaci ESET.

nahoru


Přidání záznamu mezi položky ke spuštění

Program egui.exe, který zajišťuje zobrazení ikony ESET, může být během svého spouštění v konfliktu s dalším programem. V závislosti na vašem operačním systému se řiďte níže uvedeným návodem:

Windows XP

číslo

Klikněte na Start > Tento počítač a do adresního řádku zadejte C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

číslo

Vyvolejte kontextovou nabídku kliknutím pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Nový > Zástupce.

číslo

Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do složky s aplikací ESET a vyberte soubor egui.exe.
Případně zadejte následující cestu ručně v závislosti na používaném produktu:
ESET NOD 32 Antivirus: C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
ESET Smart Security: C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

číslo

Klikněte na Další, zadejte název položky egui a dokončete akci kliknutím na Dokončit.

číslo

Po restartování počítače by se měla ikona zobrazit.

Windows Vista/7

číslo

Klikněte na Start > Počítač a do adresního řádku zadejte C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

číslo

Vyvolejte kontextovou nabídku kliknutím pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Nový > Zástupce.

Vytvoření nového spouštěcího záznamu ve Windows

číslo

Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do složky s aplikací ESET a vyberte soubor egui.exe.
Případně zadejte následující cestu ručně v závislosti na používaném produktu:
ESET NOD 32 Antivirus: C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
ESET Smart Security: C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

Vytvoření nového spouštěcího záznamu pro produkt ESET ve Windows

číslo

Klikněte na Další, zadejte název položky egui a dokončete akci kliknutím na Dokončit.

Pojmenování nového spouštěcího záznamu pro produkt ESET ve Windows

číslo

Po restartování počítače by se měla ikona zobrazit.

nahoru

Štítky: KB532, SOLN532, ikona vedle hodin chybí, ikona v systray není