Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy

Chyba při komunikaci s jádrem systému

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 11:13:45

Součástí produktů ESET je služba, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými součástmi aplikace a na pozadí monitoruje běžící procesy. Vlivem špatné konfigurace systému nebo infikováním počítače, může dojít k tomu, že se vám při spuštění počítače zobrazí upozornění:

Chyba při komunikaci s jádrem systému.

Pro obnovení funkčnosti produktů ESET postupujte podle následujících kroků:

» Zkontrolujte, zda běží služba ESET

» Zkontrolujte, zda nemáte infikovaný počítač

» Proveďte novou instalaci aplikace ESET

Jak zkontrolovat, zda běží služba ESET

Klikněte na Start a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného dialogu zadejte services.msc a klikněte na OK.
Pokud máte Windows Vista a vyšší, stačí kliknout na Start, do pole Prohledat programy a soubory zadat příkaz services.msc a stisknout klávesu Enter.

V zobrazeném dialogovém okně Služby najděte položku ESET Service a dvojklikem otevřete okno Vlastnosti.

Ověřte, že Typ spouštění je nastaven na Automaticky a na řádku Stav služby se zobrazuje Spuštěno. Poté klikněte na Použít a OK.
Pokud služba neběží a není ji ani možné spustit, pokračujte druhou částí návodu.

Spuštění konzole Služby


Jak provést novou instalaci aplikace ESET?

Pro kompletní odebrání aplikace ESET postupujte podle článku: Jak ručně odinstalovat program ESET? Pomocí tohoto postupu kompletně odeberete aplikaci ESET ze systému Windows, včetně případných poškozených souborů.


Jak odstranit virovou nákazu, která blokuje službu ESET

Vypnutí služby ESET může mít v některých případech na svědomí vir Win32/IRCBot.ANR nebo Win32/Sirefef. V případě infiltrace počítače není možné službu spustit a také při pokusu o novou instalaci programu ESET operace skončí s chybovým hlášením o nedostatečných právech uživatele. Pro odstranění infekce postupuje podle následujících kroků:

Stáhněte si nástroj ESET Win32/IRCbot.ANR trojan cleaner a uložte jej například na Plochu: Stáhnout

Přejděte na Plochu a dvojklikem na ESETIRCBotANRCleaner.exe spusťte stažený nástroj ESET.
Pokud se vám zobrazí dotaz, zda chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači, klikněte na Ano a potvrďte jeho spuštění kliknutím na Spustit.

Po spuštění proběhne vyčištění systému, na krátkou dobu se zobrazí okno příkazového řádku, a po dokončení operace restartujte počítač.

Pokud v systému nebyla nalezena infiltrace Win32/IRCBot.ANR, použijte nástroj pro odstranění infiltrace Win32/Sierefef.

Štítky: SOLN2280, chyba při komunikaci s jádrem systému, kernel error, Win32/IRCBot.ANR cleaner, chyba při komunikaci, komunikaci s jádrem systému, Error communicating with kernel