Databáze znalostí: Firmy > Instalace / odinstalace

Jaké adresy a porty povolit ve firewallu pro produkty ESET?

Autor: | Poslední úprava: 18.05.2023 14:37:53

Pokud používáte firewall třetí strany a chcete zajistit správnou funkčnost produktů ESET, tedy nejen aktivace produktu, stahování aktualizací detekčního jádra a programových modulů, ale také antispamové kontroly, technologie ESET Live Grid a technické podpory, povolte ve svém firewallu následující adresy a porty.

» Pro stahování aktualizací detekčního jádra a programových modulů

» Pro stahování pico aktualizací

» Pro stahování instalačních balíčků

» Pro aktivaci produktu

» Pro ověření platnosti licence

» Pro fungování technologie ESET LiveGrid

» Pokročilé strojové učení

» Pro fungování rodičovské kontroly/filtrování obsahu webu

» Pro fungování antispamového modulu

» ESET Password Manager

» ESET Data Framework

» Podpůrné služby

» ESET Online nápověda

» ESET Repozitář

» ESET Push Notification Service

» ESET LiveGuard (Dynamic Threat Defense)

» ESET Secure Authentication Provisioning Server

» MSP/EMA

» DNS load balancery

» Telemetrie

» Kontrola zneplatnění certifikátu (OCSP)

Poznámka:
Produkty ESET používají pro internetovou komunikaci standardní HTTP protokol na portu 80 a HTTPS na portu 443.

Adresy aktualizačních serverů

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa
um01.eset.com 91.228.166.13
um02.eset.com 91.228.166.14
um03.eset.com 91.228.166.15
um04.eset.com 91.228.166.16
um05.eset.com 91.228.167.132
um06.eset.com 91.228.167.133
um07.eset.com 38.90.226.36
um08.eset.com 38.90.226.37
um09.eset.com 38.90.226.38
um10.eset.com 38.90.226.39
um11.eset.com 91.228.166.88
um12.eset.com 91.228.167.170
um13.eset.com 38.90.226.40
um14.eset.com 185.94.157.10
um15.eset.com 185.94.157.11
um21.eset.com 91.228.167.26
um23.eset.com 91.228.167.21
um01.ru.eset.com 188.225.81.21
um01.cn.eset.com 119.29.72.159

Pokud definujete aktualizační server ručně (například při použití Mirror Tool), pak použijte níže uvedenou URL:

  • update.eset.com

V případě, že chcete stahovat aktualizace pouze ze serverů v daném regionu, použijte jednu z níže uvedených URL:

  • Evropa: eu-update.eset.com
  • US: us-update.eset.com

Poznámka:
V rámci rozložení zátěže používáme CDN servery. Pro zajištění, že budou produkty kontaktovat vždy výše uvedené ESET servery, deaktivujte v rozšířeném nastavení v sekci Aktualizace > Profily > Aktualizace možnost Povolit optimalizace doručení aktualizací.

nahoru


Pico aktualizace (platné pro produkty z řady ESET Endpoint 7.x a novější)

Název serveru IP adresa
pico.eset.com 38.90.226.37
38.90.226.38
38.90.226.39
38.90.226.40
91.228.166.14
91.228.166.15
91.228.166.16
91.228.166.88
91.228.167.21
91.228.167.26
91.228.167.133
91.228.167.170
185.94.157.10
185.94.157.11
119.29.72.159

nahoru


Pro stažení instalačních balíčků

Název serveru IP adresa
download.eset.com 91.228.166.154
91.228.167.190
  38.90.226.111

nahoru


Adresy serverů ověřující datum platnosti licence

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa
expire.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
edf.eset.com 40.114.143.2
13.64.117.133
13.91.57.145

nahoru


Adresy serverů databáze pro online reputaci (ESET Live Grid)

  • Komunikace probíhá na portech TCP 80, TCP 53535 a UDP 53535.

Produkt má omezené spojení přímým cloudem
Pokud se vám zobrazilo toto hlášení, blokujete Direct Cloud spojení s našimi servery na portu 53535 (případně ji dále nepředává Apache HTTP Proxy).

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa
h1-c01.eset.com 91.228.166.45
h1-c02.eset.com 91.228.166.46
h1-c03.eset.com 91.228.165.43
h1-c04.eset.com 91.228.165.44
h1-c05.eset.com 91.228.166.52
h1-c06.eset.com 91.228.165.12
h1-c07.eset.com 91.228.165.40
h3-c01.eset.com 91.228.167.137
h3-c02.eset.com 91.228.167.43
h3-c03.eset.com 91.228.167.46
h3-c04.eset.com 91.228.167.103
h5-c01.eset.com 38.90.226.11
h5-c02.eset.com 38.90.226.12
h5-c03.eset.com 38.90.226.13
h5-c04.eset.com 38.90.226.46
h5-c05.eset.com 38.90.226.47

Domény, které používá ESET Live Grid

Název serveru
a.cwip.eset.com
ae.cwip.eset.com
avcloud.e5.sk
c.cwip.eset.com
ce.cwip.eset.com
dnsj.e5.sk
dnsje.e5.sk
i1.cwip.eset.com
i1e.cwip.eset.com
i3.cwip.eset.com
i4.cwip.eset.com
i4e.cwip.eset.com
u.cwip.eset.com
ue.cwip.eset.com
c.eset.com
a.c.eset.com
u.eset.com
i1.c.eset.com
i3.c.eset.com
i4.c.eset.com
i5.c.eset.com

Upozornění:
Výše uvedené adresy povolte pro HTTP port 80. Zároveň povolte také DNS žádosti na váš lokální DNS server na UDP portu 53.

nahoru


Pokročilé strojové učení

Název serveru IP adresa
h1-aidc01.eset.com 91.228.166.137
h3-aidc01.eset.com 91.228.167.184
h5-aidc01.eset.com 38.90.226.41

Upozornění:
Výše uvedené adresy povolte pro HTTP port 80. Zároveň povolte také DNS žádosti na váš lokální DNS server na UDP portu 53.


Adresy serverů pro odesílání anonymních statistik do virových laboratoří

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

  • tsm09.eset.com - tsm16.eset.com
Název serveru IP adresa
tsm09.eset.com 91.228.166.11
tsm10.eset.com 91.228.166.148
tsm11.eset.com 91.228.166.149
tsm12.eset.com 91.228.166.144
tsm13.eset.com 91.228.166.145
tsm14.eset.com 91.228.166.146
tsm15.eset.com 91.228.166.150
tsm16.eset.com 91.228.167.151

nahoru


Adresy serverů pro rodičovskou kontrolu a filtrování obsahu webu (pouze ESET Internet Security/ESET Endpoint Security)

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Velmi doporučujeme pro zlepšení odezvy otevřít port 53535 pro tyto adresy:

Název serveru IP adresa
h1-arsp01-v.eset.com 91.228.166.42
h1-arsp02-v.eset.com 91.228.166.43
h3-arsp01-v.eset.com 91.228.167.141
h3-arsp02-v.eset.com 91.228.167.142
h5-arsp01-v.eset.com 38.90.226.14
h5-arsp02-v.eset.com 38.90.226.15

DNS žádosti jsou zasílány na adresu e5.sk

nahoru


Adresy serverů pro fungování správce hesel

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

ext-pwm.eset.com 52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107
eset-870273198.eu-west-1.elb.amazonaws.com 52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107
esetpwmdata-1.s3.amazonaws.com 52.218.64.33
s3-3-w.amazonaws.com 52.218.64.33

nahoru


Adresy serverů pro antispamový modul

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Produkt má omezené spojení antispamovým cloudem
Pokud se vám zobrazilo toto hlášení, blokujete komunikaci na portu 53535.

Pro verzi 5 a novější je nutné povolit DNS žádosti na váš lokální DNS server na TCP/UDP port 53.

Velmi doporučujeme pro zlepšení odezvy otevřít port 53535 pro tyto adresy:

Název serveru IP adresa
h1-ars01-v.eset.com
h1-ars02-v.eset.com
h1-ars03-v.eset.com
h1-ars04-v.eset.com
h1-ars05-v.eset.com
h1-ars06.eset.com
h1-ars07.eset.com
h3-ars01-v.eset.com
h3-ars02-v.eset.com
h3-ars03-v.eset.com
h3-ars04-v.eset.com
h3-ars05-v.eset.com
h3-ars06.eset.com
h3-ars07.eset.com
h5-ars01-v.eset.com
h5-ars02-v.eset.com
h5-ars03-v.eset.com
h5-ars04-v.eset.com
h5-ars05-v.eset.com
h5-ars06.eset.com
h5-ars07.eset.com

Pro verzi 3 povolte níže uvedené IP adresy na HTTP 80:
82.165.143.243
87.106.222.139
87.106.240.241
82.165.143.242
87.106.131.195

Domény, které používá antispamové jádro

Název serveru IP adresa
dns.e5.sk
salt.e5.sk
rsys.e5.sk
arb.e5.sk
asplog.e5.sk
mri.e5.sk
ipt.e5.sk
sample.e5.sk
stat.e5.sk
setting.e5.sk
gid.e5.sk

Upozornění:
Výše uvedené adresy povolte pro HTTP port 80. Zároveň povolte také DNS žádosti na váš lokální DNS server na UDP portu 53.

nahoru


ESET Data Framework (Anti-Theft, ESET License Administrator, Rodičovská kontrola)

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa Poznámka
edf.eset.com 40.114.143.2  
13.64.117.133
13.91.57.145
h1-edfspy02-v.eset.com 91.228.165.74 Pouze pro staré verze produktů
h1-edfspy02-v.eset.com 91.228.167.40 Pouze pro staré verze produktů
h1-arse01-v.eset.com 91.228.166.104  
h1-arse02-v.eset.com 91.228.166.71  
h3-arse01-v.eset.com 91.228.167.64  
h3-arse02-v.eset.com 91.228.167.81  
h5-arse01-v.eset.com 38.90.226.16  
h5-arse02-v.eset.com 38.90.226.17  
h5-arse03-v.eset.com 38.90.226.42  
h5-arse04-v.eset.com 38.90.226.34  
ecp.eset.systems 13.91.140.245  
13.91.207.10  

Podpůrné služby

Aktivace, ověření doby platnosti licence, trace, kontrola verze, redirektor, kontrola SSL certifikátů.

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Přesměrování

Název serveru IP adresa
proxy.eset.com 91.228.165.81
91.228.165.85
91.228.167.55
91.228.167.125
h1-weblb01-v.eset.com 91.228.165.79
h3-weblb01-v.eset.com 91.228.167.123

Aktivace

Název serveru IP adresa Poznámka
register.eset.com 91.228.165.81  
91.228.167.125  
h1-weblb01-v.eset.com 91.228.165.79 Staré aktivační servery
h3-weblb01-v.eset.com 91.228.167.123 Staré aktivační servery
iploc.eset.com 91.228.165.81  
91.228.167.125  
13.91.140.245  
13.91.207.10  
pki.eset.com 91.228.166.181  
91.228.167.181  
38.90.227.50  
versioncheck.eset.com 91.228.165.81  
91.228.167.125  

Sledování - statistiky z instalace

Název serveru IP adresa
trace.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125

IPM

Název serveru IP adresa
ipm.eset.com

ipm.eset.systems

157.56.166.70
banner.eset.com 91.228.167.30

Ověření SSL certifikátu

Název serveru IP adresa
proxy-detection.eset.com 38.90.226.28
91.228.166.91
91.228.167.91

Adresy serverů používané pro aktivaci produktů

register.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
h1-weblb01-v.eset.com 91.228.165.79
h3-weblb01-v.eset.com 91.228.167.123
edf.eset.com 137.135.12.16
edfpcs.trafficmanager.net 137.135.12.16
edf-pcs.cloudapp.net 137.135.12.16
edf-pcs2.cloudapp.net 137.117.215.70
iploc.eset.com 91.228.165.73
91.228.165.81
91.228.167.125
212.73.202.110
pki.eset.com 91.228.166.181
91.228.167.181
versioncheck.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125

Adresy serverů používané pro fungování odkazů z produktu

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa
go.eset.eu 91.228.165.134
91.228.167.134
support-go.eset.eu
h1-redir02-v.eset.com
h3-redir02-v.eset.com
91.228.166.78
91.228.167.98

Upozornění:
Pro úspěšnou aktivaci firemních produktů ESET verze 6 je nutné mít povolenou komunikaci na portu 443.

Adresa pro kontaktování technické podpory z produktu

Název serveru IP adresa
suppreq.eset.eu 91.228.165.114
91.228.167.111

Adresy serverů používané pro aktivaci ESET Mobile Security

reg01.eset.com/mob_activate - reg04.eset.com/mob_activate
reg01.eset.com/mob_register - reg04.eset.com/mob_register

nahoru


Online nápověda a Databáze znalostí

Název serveru IP adresa
help.eset.com 91.228.165.46
91.228.167.61
38.90.227.28
support.eset.com 34.198.154.246
52.4.210.140
int.form.eset.com 91.228.166.22
servis.eset.cz 91.228.165.24

ESET Repozitář

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

91.228.166.23
repository.eset.com 91.228.167.25
38.90.226.20

Poznámka:
V rámci rozložení zátěže používáme CDN servery. Pro zajištění, že budou produkty kontaktovat vždy výše uvedené ESET servery, definujte místo hodnoty AUTOSELECT pevnou adresu k repozitáři: http://repositorynocdn.eset.com/v1 (v nastavení serveru i jednotlivých komponent infrastruktury, například ESET Management Agenta).

nahoru


ESET Push Notification Service

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa Port
epns.eset.com   8883, 443
h1-epnsbroker01.eset.com 91.228.165.144  
h1-epnsbroker02.eset.com 91.228.165.145  
h1-epnsbroker03.eset.com 91.228.165.146  
h1-epnsbroker04.eset.com 91.228.165.147  
h1-epnsbroker05.eset.com 91.228.165.148  
h1-epnsbroker06.eset.com 91.228.165.159  
h1-epnsbroker07.eset.com 91.228.165.160  
h3-epnsbroker01.eset.com 91.228.167.171  
h3-epnsbroker02.eset.com 91.228.167.172  
h3-epnsbroker03.eset.com 91.228.167.187  
h3-epnsbroker04.eset.com 91.228.167.188  
h3-epnsbroker05.eset.com 91.228.167.192  
h3-epnsbroker06.eset.com 91.228.167.193  
h3-epnsbroker07.eset.com 91.228.167.194  
h5-epnsbroker01.eset.com 38.90.226.51  
h5-epnsbroker02.eset.com 38.90.226.52  
h5-epnsbroker03.eset.com 38.90.226.62  
h5-epnsbroker04.eset.com 38.90.226.63  
h5-epnsbroker05.eset.com 38.90.226.64  
h5-epnsbroker06.eset.com 38.90.226.65  
h5-epnsbroker07.eset.com 38.90.226.66  

Více informací o této službě naleznete v uživatelské příručce k ESET PROTECT.

nahoru


ESET LiveGuard (dříve ESET Dynamic Threat Defense)

Název serveru IP adresa
r.edtd.eset.com

137.117.138.135 (Europe)

13.83.244.211 (USA)

d.edtd.eset.com

137.117.138.135 (Europe)

13.83.244.211 (USA)

nahoru


ESET Secure Authentication Provisioning Server

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa Port
ecp.eset.systems
esa.eset.com
m.esa.eset.com
91.228.167.115 443
91.228.167.120
91.228.167.122
91.228.167.152
91.228.165.162
91.228.165.163
91.228.165.164
91.228.165.166

Servery

Název serveru IP adresa
h1-esa01.eset.com 91.228.165.162
h1-esa02.eset.com 91.228.165.163
h1-esa03.eset.com 91.228.165.164
h1-esa04.eset.com 91.228.165.166
h3-esa2-01-v.eset.com 91.228.167.115
h3-esa2-02-v.eset.com 91.228.167.122
h3-esa2-03-v.eset.com 91.228.167.120
h3-esa2-04-v.eset.com 91.228.167.152
repository.eset.com  

nahoru


MSP/EMA

Stáhnout seznam IP adres v textovém souboru

Název serveru IP adresa Port
ftp.eset.sk 91.228.166.130 80
mspapi.esetsoftware.com 168.62.212.42 443
go.eset.com 72.32.32.10 80

nahoru


DNS load balancery

Název serveru IP adresa
h1-f5lb01-s.eset.com 91.228.165.117
h3-f5lb01-s.eset.com 91.228.167.16
h5-f5lb01-s.eset.com 38.90.226.53
h1-f5gtm01-s.eset.com 91.228.165.72
h3-f5gtm01-s.eset.com 91.228.167.185
h5-f5gtm01-s.eset.com 38.90.226.59

Telemetrie

gallup.eset.com:443

Více informací naleznete v příručce k ESET Enterprise Inspector


Kontrola zneplatnění certifikátu (OCSP)

Některé aplikace třetích stran (například webové prohlížeče) využívají k ověření platnosti SSL/TLS certifikátů internetový protokol Online Certificate Status Protocol (OCSP).

  • 93.184.220.29
  • 72.21.91.29
  • 192.16.58.8
  • 117.18.237.29
  • 66.225.197.197

V některých případech jsou požadavky na ověření zasílány prostřednictvím HTTP. Ujistěte se, že vámi používaný ESET produkt tyto požadavky neblokuje. V opačném případě může docházet k problémům jako je například příliš dlouhá doba ověřování z důvodu vypršení času požadavku. Více informací naleznete v Databázi znalostí společnosti DigiCert.

Je dobré vědět:
Originální verzi tohoto článku naleznete na support.eset.com.

nahoru

Štítky: KB332, SOLN332, servery eset, porty eset, adresy aktualizačních serverů, aktualizační server, seznam adres, výjimky firewall